• 21 cze
  • 2023

Zajęcia edukacyjne poza murami szkoły

Młodzież i nauczyciele   XXXVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II w Poznaniu, realizując zagadnienia podstawy programowej  obecnego etapu edukacyjnego,  uczestniczą także  w różnorodnych projektach, lekcjach muzealnych, spektaklach teatralnych i filmowych. W maju  br. treść i problematykę lektury „Skąpiec” uczniowie klasy 3 C przypomnieli podczas spektaklu teatralnego w Aula Artis. Problematykę, zagadnienia, konteksty drugiej wojny światowej utrwaliła czerwcowa lekcja muzealna w Forcie VII – Muzeum Martyrologii Wielkopolan. Muzeum  to powstało na terenach pierwszego obozu koncentracyjnego, które Niemcy utworzyli w okupowanej Polsce. Pan Przewodnik  przedstawił nam  historię tego obiektu fortyfikacyjnego, oprowadził po sali pamiątek, opowiedział historię ludzi, którzy zapisali wspaniałe karty w historii Polski . Zapalając pamiątkowy znicz pod „Ścianą Śmierci” oddaliśmy hołd ofiarom . Ta lekcja  wzbogaciła wiedzę uczniów o martyrologii Wielkopolan, Polaków, pozostawiła głęboką refleksję egzystencjalną i aksjologiczną. W ostatnim tygodniu roku szkolnego 2022/2023 uczniowie będą uczestniczyć w  Dniu Sportu,  Dniu Filmowo-Teatralnym i  Zajęciach z Wychowawcą.

Wróc do wszystkich aktualności