Wolontariat

KLUB INICJATYW SPOŁECZNYCH ’37

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

[Jan Paweł II]

 

Głównym celem działalności Klubu Inicjatyw Społecznych ’37 jest promowanie i włączanie wolontariatu na rzecz osób potrzebujących w zajęcia pozalekcyjne w XXXVII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II w Poznaniu oraz rozbudzenie w młodzieży zainteresowania działalnością prospołeczną.

Działania realizowane w ramach Klubu wpływają pozytywnie na poprawę kultury życia szkolnego, zwiększają wewnętrzną integrację społeczności szkolnej, przyczyniają się do do przeciwdziałania zachowaniom dysfunkcyjnym wśród młodzieży oraz stwarzają różnorodne możliwości zaangażowania w środowisku lokalnym.

 

Wolontariat szkolny pozwala na:

– rozwijanie zainteresowań;

– promowanie aktywnego i wartościowego sposobu spędzania czasu wolnego;

– rozwijanie umiejętności współpracy w grupie;

– zwiększenie wiary we własne możliwości;

– poznanie swoich mocnych i słabych stron;

– przełamanie barier komunikacyjnych;

– integrację nauczycieli i uczniów we wspólnym przedsięwzięciu;

– tworzenie pozytywnych więzi międzyludzkich.

Obszary działań w roku szkolnym 2017 / 2018:

– „słodkie środy” na rzecz uczniów będących w trudnej sytuacji finansowej;

– zbiórka słodyczy na rzecz Domu Dziecka nr 1 w Poznaniu;

– zaangażowanie w zajęcia plastyczne w ramach „Przylądka Twórczości” w Domu Dziecka nr 2;

– udział w zbiórce żywności CARITAS na rzecz Fundacji L’Arche;

– udział w muzykowaniu w domu L’Arche, gdzie mieszkają dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną;

– poznanie działalności schroniska dla zwierząt w Poznaniu;

– wspólne gry w planszówki w domu dla osób starszych.

Spotkania wolontariuszy odbywają się w wybrane wtorki o godz. 13:30 w pracowni języka niemieckiego.

Opiekunowie Klubu Inicjatyw Społecznych ’37:

– pani Anna (nauczyciel j. niemieckiego, logopeda)

– pani Katarzyna (pedagog szkolny, doradca zawodowy)