Terminarz roku szkolnego 2020/2021

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE W ROKU SZKOLNYM
DZIELĄ SIĘ NA DWA PÓŁROCZA:

I półrocze 01.09.2020-29.01.2021 (18 tygodni)
II półrocze 01.02.2021-25.06.2021 (19 tygodni)/
(kl.III 30.04.2021)

FERIE ZIMOWE
04.01.2021-17.01.2021

FERIE LETNIE
26.06.2021 -31.08.2021

nPRZERWY ŚWIĄTECZNE
23.12.2020-03.01.2021 (zimowa)
1.04.2021-6.04.2021 (wiosenna)

DNI WOLNE:
2.11.2020
4,5,6,7.05. 2021 –egzamin maturalny
4.06.2021

OCENY W DZIENNIKU

I półrocze – propozycje ocen:
zagrożenia 11.12.2020
propozycje 19.12.2020
ostateczne 22.01.2021

II półrocze – propozycje ocen:
zagrożenia 19.03. 2021 kl. III / 14.05.2021 kl. I i II
propozycje 16.04.2021  kl. III / 11.06.2021 kl. I i II
ostateczne 23.04.2021  kl. III / 18.06.2021 kl. I i II

Egzaminy poprawkowe
24-25.08.2021

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI
(wtorek, godz. 17:00 – 18:30)

15.09 – rodzice uczniów klas I godz. 16:00  (po zebraniach klasowych spotkanie Rady Rodziców)
6.10.2020 (konsultacje)
17.11.2020 (konsultacje)
15.12.2020 (zebranie)
9.02.2021 (konsultacje)
16.03.2021 (zebranie)
13.04.2021 (konsultacje)
18.05.2021 (zebranie)

nROCZNA PRACA KONTROLNA

dla uczniów klas I i II – roczna praca kontrolna – 26,27,28.05.2021
dla uczniów klas III – próbny egzamin maturalny zgodnie z terminarzem OKE

EGZAMIN MATURALNY
4,5,6,7.05. 2021 godz. 9:00

MATURA W TERMINIE DODATKOWYM 1-16.06.2021

MATURA W TERMINIE POPRAWKOWYM
23-24.08.2021

n