Terminarz roku szkolnego 2019/2020

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE W ROKU SZKOLNYM
DZIELĄ SIĘ NA DWA PÓŁROCZA:

I półrocze 02.09.2019-19.01.2020 (19 tygodni)

II półrocze 20.01.2020-26.06.2020 (20 tygodni)

n

FERIE ZIMOWE
27.01.2020-09.02.2020

FERIE LETNIE
27.06.2020-31.08.2020

n

PRZERWY ŚWIĄTECZNE

23.12.2019-01.01.2020 (zimowa)

09.04.2020-14.04.2020 (wiosenna)

4,5,6 –  maja 2020- egzamin maturalny

n

DNI WOLNE:

14.10.2019;  2,3.01.2020
4,5,6 –  maja 2020- egzamin maturalny
12.06.2020

n

OCENY W DZIENNIKU

I półrocze – propozycje ocen:
zagrożenia 06.12.2019
propozycje 03.01.2020
ostateczne 10.01.2020

II półrocze – propozycje ocen:
zagrożenia 15.05.2020 (kl. I i II), 13.03.2020 (kl. III)
propozycje 10.06.2020 (kl. I i II), 7.04.2020 (kl. III)
ostateczne 19.06.2020 (kl. I i II),  15.04.2020 (kl. III)

Egzaminy poprawkowe
25-26.08.2020

n

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI
(wtorek, godz. 17:00 – 18:30)

10 września 2019
(rodzice uczniów klas I LO – godz. 16:00;
po zebraniach klasowych spotkanie Rady Rodziców)

8 października 2019  (konsultacje)

12 listopada 2019   (konsultacje)

10 grudnia 2019   (zebranie)

14 stycznia 2020    (zebranie)

17 marca 2020  (zebranie)
(w tym informacja o procedurach dotyczących egzaminu maturalnego)

7 kwietnia 2020 (konsultacje)

19 maja 2020 (zebranie)

n

ROCZNA PRACA KONTROLNA

dla uczniów klas– roczna praca kontrolna – maj 2020

dla uczniów klas II – roczna praca kontrolna  – maj 2020

dla uczniów klas III – próbny egzamin maturalny 7, 8, 9.01.2020 godz. 9:00

n

EGZAMIN MATURALNY

8-29 czerwca 2020 godz. 9:00

Więcej na stronie CKE w komunikacie dyrektora CKE z 24.04.2020 (informacje na temat matury znajdują się od strony 4 do 8)