Terminarz roku szkolnego 2023/2024

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 DZIELĄ SIĘ NA DWA PÓŁROCZA:

I półrocze 04.09.2023 – 19.01.2024
II półrocze 22.01.2024 – 21.06.2024
(klasy maturalne kończą naukę 26.04.2024)

FERIE ZIMOWE
12.02.2024 – 25.02.2024

FERIE LETNIE
24.06.2024 – 31.08.2024

PRZERWY ŚWIĄTECZNE
23.12.2023 – 01.01.2024 (zimowa)
28.03.2024 – 02.04.2024 (wiosenna)

PROPONOWANE DNI WOLNE:
2-3.11.2023
02.01.2024
02.05.2024
6-9 maja 2024 – egzamin maturalny
31.05.2024

* * * * *

OCENY W DZIENNIKU

I półrocze – propozycje ocen:
zagrożenia 08.12.2023
propozycje 20.12.2023
ostateczne 12.01.2024

II półrocze – propozycje ocen:
zagrożenia 12.03.2024 kl. IV / 29.04.2024 kl. I, II i III
propozycje 27.03.2024  kl. IV / 28.05.2024 kl. I, II i III
ostateczne 12.04.2024  kl. IV / 07.06.2024 kl. I, II i III

Egzaminy poprawkowe
26-29 sierpnia 2024 (zgodnie z ustaleniami Rady Pedagogicznej)

Egzamin maturalny: 7-24 maja 2024
Matura w terminie dodatkowym: 3-17 czerwca 2024
Matura w terminie poprawkowym: 20-21 sierpnia 2024

* * * * *

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI
(wtorek, godz. 17:00 – 18:30)

12 września 2023 (zebranie)
12 grudnia 2023 (konsultacje)
16 stycznia 2024 (zebranie)
12 marca 2024 (konsultacje)
23 kwietnia 2024 (konsultacje)
28 maja 2024 (konsultacje)

n

n