Rekrutacja

Zrobione przy pomocy aplikacji Padlet

 

Przyjmujemy uczniów:
– ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, przewlekle chorych, wymagających dostosowania procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych, w normie intelektualnej,

– na podstawie opinii z Psychologiczno-Pedagogicznej w sprawie: „potrzeby objęcia ucznia pomocą w formie klasy terapeutycznej”.

W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości zachęcamy do konsultacji z Dyrektorem Szkoły lub Pedagogiem Szkolnym. Zachęcamy do zadawania szczegółowych pytań drogą mailową:
rekrutacja@37lo.poznan.pl

*****

Klasy terapeutyczne to:
1. Klasy do 15 osób.
2. Nauczyciele odpowiednio dobierają formy i metody przekazywania wiedzy.
3. Indywidualne podejście do ucznia.

Współpracujemy z psychologami, terapeutami i innymi specjalistami oraz instytucjami, organizacjami zajmującymi się wsparciem młodzieży.

*****

Ogólne zasady rekrutacji do XXXVII LO z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II w Poznaniu w roku szkolnym 2024/2025

1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych ogłosił  Wielkopolski Kurator Oświaty w tabeli stanowiącej załącznik do powyższego dokumentu (dokument jest dostępny w wersji pdf poniżej).

2. Kandydat aplikujący do XXXVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II w Poznaniu w pierwszej kolejności wypełnia wniosek na stronie: https://nabor.pcss.pl/ , a dopiero później składa go do szkoły w wybranej przez siebie formie (instrukcja wypełniania i formy wysyłania wniosku, oraz zasady rekrutacji są dostępne na stronie naboru w zakładce dokumenty).

3. Kandydat aplikujący do XXXVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II w Poznaniu musi posiadać opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zatytułowaną: „w sprawie: potrzeby objęcia ucznia pomocą w formie klasy terapeutycznej” i dostarczyć ją w obligatoryjnym terminie wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeniem OKE o wynikach
egzaminu ósmoklasisty.

4. Po przyjęciu do szkoły kandydat musi dostarczyć:
a) Kartę Zdrowia,
b) 2 x zdjęcia legitymacyjne

5. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 882 465 596

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2024/2025

Kuratorium Oświaty w Poznaniu – REKRUTACJA

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
w roku szkolnym 2024/2025

*****
Kontakt w sprawie rekrutacji – w godzinach: 8:30 – 14:00
tel. 882 465 596
e-mail:
rekrutacja@37lo.poznan.pl

Kontakt z Dyrektorem Szkoły – po wcześniejszym umówieniu się w Sekretariacie Szkoły

SPOTKAJMY SIĘ WE WRZEŚNIU