Samorząd uczniowski

Przewodnicząca – Oliwia Osiecka z klasy 2PB
Zastępca – Nikodem Oparowski z klasy 2PA
Skarbnik – Ignacy Bogajewski z klasy 2PC

Zapraszamy na szkolny Instagram:
uczniowski_sam_37lo

Opiekunem samorządu uczniowskiego jest pani Sylwia Płatkiewicz

A tak prezentowali się kandydaci na przewodniczącego w tym roku i w poprzednim: