Informacje

XXXVII Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II w Poznaniu

ul. Klaudyny Potockiej 38
60 – 211 Poznań

telefon: 61 866 59 37,  882 465 596

Sekretariat czynny w godzinach: od 7:30 – 15:30

e-mail:

sekretariat: sekretariat@37lo.poznan.pl

wicedyrektor: wicedyrektor@37lo.poznan.pl 

dyrektor: dyrektor@37lo.poznan.pl 

pedagog: pedagog@37lo.poznan.pl 

psycholog: psycholog@37lo.poznan.pl 

kierownik gospodarczy: kadry@37lo.poznan.pl 

płace: place@37lo.poznan.pl

księgowość: ksiegowosc@37lo.poznan.pl

W sprawie wynajmu sal prosimy o kontakt z panią kierownik ds. gospodarczych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych:
Izabela Malinowska – Szabowska,   email: iod6_oswiata@um.poznan.pl

Jeśli nie znalazłeś potrzebnych Tobie informacji – skontaktuj się z nami.

Dane kontaktowe

Formularz kontaktowy