Rada rodziców

Przewodnicząca Rady Rodziców:

p. Sylwia Wojciechowska-Rybak

kontakt:

rada.rodzicow@37lo.poznan.pl