Rada rodziców

Rada Rodziców w XXXVII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II w Poznaniu składa się z jednego przedstawiciela każdej z klas. W skład Zarządu wchodzi 6 członków, na których w roku szkolnym 2023/2024 zostali wybrani:

Przewodnicząca – Elżbieta Wasielewska 1A
Zastępca Przewodniczącej – Magdalena Wenclewska 2C
Skarbnik – Anna Frąckowiak-Kaczmarek 1D
Członek Zarządu – Agata Szczeszak 1B
Sekretarz – Karolina Misiak 1C

 
Konto bankowe:

Rada Rodziców
ul. Potockiej 38, 60-211 Poznań 
Nr rachunku bankowego:  62 1090 1362 0000 0001 5630 2926    

Wysokość rocznej składki na RR:    

Rok szkolny 2023/2024 – 50 zł na semestr
Składkę należy wpłacać na konto skarbników klasowych,
którzy wykonują przelew za daną klasę na konto RR.
 
Dokumenty:

kontakt:

rada.rodzicow@37lo.poznan.pl