Historia

Na początku było… Gimnazjum 51 im. Jana Pawła II. Jedna z trzech szkół w Poznaniu posiadająca oddziały terapeutyczne. Trafiali tu uczniowie mający zindywidualizowane potrzeby i jednocześnie pragnący realizować swoje marzenia.

Jednak nadszedł czas, że szkoła została wygaszona wraz z innymi gimnazjami.

Już wcześniej uczniowie i rodzice myśleli o kontynuowaniu nauki w tak sprzyjających warunkach jakie mieli w Gimnazjum 51. Wprowadzona reforma stała się impulsem do myślenia i w rezultacie wysiłków wielu wspaniałych osób powstało pierwsze w Wielkopolsce, a drugie w Polsce liceum – 37 Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi.

W naszej nowej formie jesteśmy na początku drogi, jednak niesiemy ze sobą bagaż pozytywnych doświadczeń i wielu pasji.

Niezwykle ważne dla procesu edukacyjnego było utworzenie  klas terapeutycznych  (Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 roku (Dz. U. poz. 1591, z 2018 r. poz. 1647 oraz z 2019 r. poz. 323) ogłoszono dnia 25 sierpnia 2017 r. obowiązuje od dnia 1 września 2017 r. Na podstawie art.47 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku).

Klasy terapeutyczne są zatem najefektywniejszą formą pomocy, także formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej, którą stosuje się, by wspomóc uczniów mających trudności edukacyjne.
Tego rodzaju klasy  utworzono z myślą o uczniach, którzy nie kwalifikują się do nauczania w klasach integracyjnych i jednocześnie nie odnajdują się w klasach ogólnodostępnych i nauczaniu indywidualnym oraz dla tych uczniów,  którzy ze względu na długotrwałą chorobę nie mogą  uczestniczyć w systematycznym procesie edukacyjnym.

Odpowiednia współpraca z uczniem wpływa także na  zmiany w zachowaniu, zmniejsza stany lękowe, związane z odpowiedziami ustnymi i ekspresją społeczną,  usprawnia koncentrację uwagi, a wzmocnienia pozytywne, nawet drobne sukcesy edukacyjne wypracowują pozytywne nastawienie do nauki, zwiększenie  motywacji i wzrost pozytywnej samooceny.

Przemożny wpływ  na sukcesy uczniów w klasach terapeutycznych ma niewątpliwie współpraca  wysoko wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej, która w codziennej pracy z uczniem uwzględnia i stosuje zalecenia z PPP i wykorzystuje  interaktywne metody nauczania.

*******

Zobacz materiały wideo na temat naszej szkoły:

„Są tylko takie dwie szkoły w Polsce” – WIELKOPOLSKA TV

Prezentacja szkoły – Targi edukacyjne

Co mówi Poznań o kobietach? – wywiad z Dyrektor szkoły