Historia

Na początku było… Gimnazjum 51 im. Jana Pawła II. Jedna z trzech szkół w Poznaniu posiadająca oddziały terapeutyczne. Trafiali tu uczniowie mający zindywidualizowane potrzeby i jednocześnie pragnący realizować swoje marzenia.

Jednak nadszedł czas, że szkoła zostanie wygaszona wraz z innymi gimnazjami.

Już wcześniej uczniowie i rodzice myśleli o kontynuowaniu nauki w tak sprzyjających warunkach jakie mieli w Gimnazjum 51. Wprowadzona reforma stała się impulsem do myślenia i w rezultacie wysiłków wielu wspaniałych osób powstało pierwsze w Wielkopolsce, a drugie w Polsce liceum – 37 Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi.

W naszej nowej formie jesteśmy na początku drogi, jednak niesiemy ze sobą bagaż pozytywnych doświadczeń i wielu pasji.