Nauczyciele

Grono pedagogiczne XXXVII Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II w Poznaniu

Wszyscy nauczyciele posiadają kwalifikacje i doświadczenie w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Godziny dostępności nauczycieli