• 23 mar
  • 2021

Godziny wychowawcze ze Światem

We współczesnej globalizacji niezwykle ważna jest chwila refleksji o otaczającym nas świecie, życiu ludzi na różnych kontynentach, innych kulturach, środowisku naturalnym, problemach współczesnego świata,  klęskach żywiołowych, wojnach, zagrożeniu, głodzie, kontrastach społecznych i roli  jednostki we współczesności.

W tym roku szkolnym uczniowie klas 1b i 1c wraz z wychowawcami zastanawiają się nad tymi zagadnieniami w ramach realizacji zajęć Godziny Wychowawcze  ze Światem.
Jest to program, którego „celem jest  nie tylko informowanie o tym, jaki nasz świat jest obecnie, ale także kształtowanie postaw, które pomogą nam uczynić go bardziej sprawiedliwym w przyszłości, uświadomienie jak ważne są postawy empatii, osobistego zaangażowania”.  Podczas godzin wychowawczych licealiści poznają pojęcia edukacji globalnej, uczą się jak mówić o większości świata, o kryzysie klimatycznym, suszach, zastanawiają się  nad tym, czy wszyscy ludzie mają takie same potrzeby, jak pomagać innym, czym jest uchodźstwo, migracja? Uczniowie znają zasady dyskusji, reagowania na częste argumenty, na dyskryminujące słowa, analizują język wojny w czasach pokoju, a na podstawie map, zdjęć, obrazów poznają  jak ważne są zasady komunikacji nie tylko werbalnej. Wiele uwagi poświęcają także konieczności ochrony środowiska i działaniom proekologicznym. Godziny Zajęć Wychowawczych ze Światem  urozmaicane i wzbogacane są interesującymi filmami edukacyjnymi, które motywują do dyskusji i  humanitarnej refleksji.

Wróc do wszystkich aktualności