• 19 paź
  • 2020

Tydzień Patrona (12-16 X 2020 r.)

Tegoroczny projekt edukacyjny Tygodnia Patrona  realizowany był pod hasłem: Jan Paweł II – człowiek słowa i czynu. Działania projektowe zainaugurowała  przygotowana w szkolnej bibliotece wystawa książek o Janie Pawle II i jego twórczości.

Na zajęciach edukacyjno – wychowawczych młodzież wspominała  postać św. Jana Pawła II,  zastanawiała się nad  nauczaniem Karola Wojtyły, kontekstem  historycznym  czasów, w których żył, rolą Jana Pawła II w budowaniu polskiej demokracji, wizyty Jana Pawła II w polskim parlamencie. Na lekcjach przedstawiono pontyfikat w aspekcie liczbowym,  geograficznym, zwrócono uwagę na kwestie ekologiczne w nauczaniu Jana Pawła II, ekoteologię,  rozumne obcowanie człowieka z przyrodą, działalność pisarską, humanistyczną, refleksję etyczną.  

W Dzień Edukacji  wspominaliśmy postać Jana Pawła II jako autorytet, nauczyciela i przyjaciela młodzieży, a także  homilie  i spotkania  w miejscach, które odwiedził w Poznaniu  podczas pielgrzymek do Polski. Przekazy multimedialne, projekcje filmowe znanych dzieł literackich  Karola Wojtyły  pogłębiły naszą  egzystencjalną refleksję, a słowa motta szkoły:  Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali determinują nas  do  pokonywania trudności dnia codziennego i stawiania   czoła wyzwaniom, które niesie proza życia i szkolna  rzeczywistość, bo przecież (…) każdy z nas ma swoje Westerplatte.

Efektem  działań projektowych były przygotowane przez każdą z klas kolaże tematyczne oraz prezentacje multimedialne.   

16 X 2020 r. ŚLUBOWANIE UCZNIÓW  KLAS PIERWSZYCH

Dzień 16 października  br. był szczególnym dniem w szkolnym kalendarzu. Tradycją naszej szkoły jest uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych,  które odbywa się zawsze podczas Święta  Dnia Patrona.

Patron to osoba, która daje przykład, jak żyć i postępować. Z pewnością  Jan Paweł II nauczył nas, byśmy w życiu kierowali się takimi wartościami jak:  prawda, zgoda, miłość, szacunek, honor, odpowiedzialność.

Wartości te stały się  treścią ślubowania, które podczas szkolnej uroczystości, w obecności  Dyrekcji, Wychowawców, Pani Pedagog,  Przewodniczącej Rady Rodziców,  godnie złożyli uczniowie klas pierwszych.

Każdy z uczniów otrzymał akt ślubowania i oficjalny szkolny strój z logo naszego Liceum oraz  podpisał  wspólny pamiątkowy  dokument ślubowania.

Uroczystość  uświetniły pokazy multimedialne o Patronie,  recytacja wybranych utworów lirycznych oraz  Desiderata w wykonaniu  artystów Piwnicy pod Baranami.

Szkolną uroczystość zakończyły gratulacje oraz podsumowanie  szkolnego rajdu: Sportowym szlakiem Jana Pawła II.  

Wróc do wszystkich aktualności