• 12 sty
  • 2023

„Trzy portrety Wielkopolan…”

Dnia 11.01.2023 r.  miał miejsce w naszym liceum wykład historyczny Pana profesora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Przemysława Matusika pt. „Trzy portrety Wielkopolan: Dezydery Chłapowski, Karol Marcinkowski, Piotr Wawrzyniak”.  Klasy maturalne z dużym skupieniem utrwaliły  XIX wieczną historię Wielkopolski.

Wróc do wszystkich aktualności