• 28 sie
  • 2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Wybiła już godzina.
Rok szkolny się zaczyna.
Znów dni popłyną pracowite
Nad książką szkolną, nad zeszytem….

1 września to ważna karta ze szkolnego kalendarza. W słoneczny dzień  –  1 września  br. w reżimie sanitarnym społeczność szkolna XXXVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II w Poznaniu uroczyście zainaugurowała nowy rok szkolny 2021/2022.   W osiemdziesiątą drugą rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej  pamiętaliśmy  o ofiarach tej wojny. Na naszą wyobraźnię wpłynęły: multimedialny przekaz  Pełny komunikat o wybuchu II wojny światowej z dnia 1 września 1939 roku  oraz  przemówienie Przewodniczącego Rady Rodziców –  wspomnienie tego tragicznego września, lat wojny                          i okupacji.  Gospodarze uroczystości – przedstawiciele klas drugich  licealnych –  bardzo serdecznie przywitali  wszystkich obecnych na tej  uroczystości. Słowa szczególnego powitania skierowali  do uczniów klas pierwszych licealnych, którzy w dniu dzisiejszym rozpoczynają nowy etap w swoim życiu  oraz do uczniów klas trzecich, którzy w tym roku szkolnym  zamykają swój kolejny etap życia oraz pewien etap w życiu polskiej szkoły. Słowa powitania, podziękowań i życzeń  dobrego roku szkolnego skierowano także do Dyrekcji szkoły i Grona  Profesorskiego. Tekst literacki, utwory muzyczne, przeniosły nas ze świata wakacji w szkolną utęsknioną rzeczywistość. Motto naszej szkoły- słowa Patrona   Jana Pawła II: Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali  są naszym przewodnikiem, nie tylko  podczas roku szkolnego.

Wróc do wszystkich aktualności