• 31 paź
  • 2019

Lekcja muzealna w Forcie VII

Uczniowie klas trzecich z wychowawcami brali udział w zajęciach poza murami szkoły w Muzeum Martyrologii Wielkopolan  Fortu  VII Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. Młodzież w skupieniu  i empatii odbyła spacer wyobraźni po miejscach pamięci, kaźni i  męczeństwa Polaków.  Uwięzieni tu Wielkopolanie, Polacy byli rozstrzeliwani, torturowani, katowani, wieszani, zrzucani ze schodów (schody śmierci). Słuchając niezwykle interesującej  prelekcji   Pana Przewodnika,  połączonej z  oglądaniem wystaw, cel, pamiątek, fotografii, dowiedzieliśmy się, że  ten obiekt   jako pierwszy w okupowanej przez III Rzeszę Polsce  stał się obozem  koncentracyjnym   Konzentrationslager Fort VII Posen, utworzonym  przez Arthura Greisera. Pierwszym komendantem niemieckiego obozu śmierci został SS-Sturmbannführer Herbert Lange. Na terenie obozu poniosło śmierć ok. 20 tysięcy Wielkopolan, uwięzionych było 45.000 osób, a w październiku  1939 roku po raz pierwszy w Europie  Niemcy użyli tu w 17  wale artyleryjskim, potraktowanym jako komora gazowa,  gazu do mordowania ludności cywilnej i ludzi chorych psychicznie.  Lekcja muzealna była  ważnym  egzystencjalnym doświadczeniem, chwilą zadumy, a także nawiązaniem do omawianej problematyki lektur  czasu wojny i okupacji.  Wzięliśmy także udział w  Akcji edukacyjno-społecznej „Zapal znicz pamięci”, upamiętniając  ofiary zbrodni niemieckich z początku II wojny światowej.

Wróc do wszystkich aktualności