• 13 gru
  • 2019

Konferencja „My wiemy jak! Jak pracować z uczniem o indywidualnych potrzebach edukacyjnych”

5 grudnia odbyła się II Konferencja „My wiemy jak! Jak pracować z uczniem o indywidualnych potrzebach edukacyjnych” dedykowana pedagogom, psychologom, dyrektorom szkół podstawowych i poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz doradcom zawodowym i wszystkim tym, którzy pracują z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Podczas tegorocznej konferencji wysłuchaliśmy następujących prelekcji:

1. Człowiek – to brzmi dumnie, … w pracy z uczniem o indywidualnych potrzebach edukacyjnych.
Małgorzata Sienkiewicz – Dyrektor XXXVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jan Pawła II w Poznaniu.


2. Projektowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej po szkole podstawowej.
prof. UAM dr hab. Małgorzata Rosalska


3. Nauczyciel i pedagog – wsparcie dla ucznia.
Agnieszka Jójka – Pedagog w XXXVII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami  Terapeutycznymi im. Jan Pawła II w Poznaniu, Wojciech Reisch – Nauczyciel w XXXVII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jan Pawła II w Poznaniu.


4. Klasy terapeutyczne jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Piotr Wiliński – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu


5. Kształcenie w modelu edukacji spersonalizowanej.
Dobrochna Lama – konsultant merytoryczny dla placówek edukacji spersonalizowanej w Polsce i zagranicą,  Wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Edukacji Zróżnicowanej.

Po części wykładowej odbyły się warsztaty:
1. Indywidualne podejście do ucznia – jak nawiązać i utrzymać relacje z uczniem? – Agnieszka Jójka
2. Lekcja otwarta + superwizja – TIK w pracy z młodzieżą. – Wojciech Reisch
3. Lekcja otwarta + superwizja – Indywidualizacja, samodzielność, kreatywność, czyli lapbooki na lekcjach języka polskiego.
4. Terapeutyczna rola książki. – Joanna Bednarek

Gościliśmy ponad 50 uczestników ze szkół podstawowych z miasta i okolic Poznania. Poniżej zamieszamy krótką fotorelację.

Wróc do wszystkich aktualności