• 25 mar
  • 2020

Komunikat

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. szkoła nadal pozostanie nieczynna a swoje zadania będzie realizowała z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Z poważaniem,
Małgorzata Sienkiewicz

Wróc do wszystkich aktualności