• 03 paź
  • 2017

Europejski Dzień Języków

Hasłem tegorocznego EDJ było: „Znajomy język obcy”, a sposobem przybliżenia różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować wybraliśmy prezentacje języków i kultury ośmiu krajów europejskich przeplatane multimedialnymi konkursami.

Wróc do wszystkich aktualności