• 12 lis
  • 2019

Dzień Patriotyczny

8 listopada br. z okazji Dnia Patriotycznego Uczniowie klas trzecich wraz z Wychowawcami zabrali społeczność szkolną w Polską podróż ku wolności.  Scenki rodzajowe, uświetnione wspaniałą uczniowską grą aktorską w oryginalnych strojach z epoki, skłoniły obecnych do głębokiej refleksji i przeżyć estetycznych. Konferansjerzy przypomnieli o wybitnych Polakach i dziejach Polski: czasach zaborów, utworzenia Legionów Polskich, powstań narodowych przeciwko zaborcom, zakończenia pierwszej wojny światowej i odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 r., bitwę polsko – bolszewicką, 80 rocznicę pamięci ofiar drugiej wojny światowej, niemieckiego nazizmu i niemieckiej agresji na Polskę, wkroczenie Armii Czerwonej 17 września 1939 r., zakończenie II wojny światowej, czasy socrealizmu, strajki, powstanie Wolnych Związków Zawodowych, Obrady Okrągłego Stołu, powołanie w Polsce od czasu zakończenia II wojny światowej  pierwszego niekomunistycznego rządu i  premiera, wizytę Jana Pawła II w Polsce w 1979 r. i w 1999 r.   w Sejmie i Senacie, przyjęcie Polski do Unii Europejskiej oraz do NATO. Wiele wzruszeń  wywołało wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego, Pieśni I Brygady Legionów Polskich, Roty i Hymnu Unii Europejskiej. Wszyscy wsłuchali się w treść  wiersza Z. Herberta:  Przesłanie Pana Cogito, solowe wykonanie i słowa  muzycznych utworów: Miasto 44, Mury, Ojczyzna. Uroczystość zakończyły rytmy piosenki: Wolność kocham i rozumiem oraz patriotyczny spacer do miejsc pamięci narodowej,  by symbolicznie zapalone światełko,  wskazywało  nasze polskie patriotyczne drogi ku wolności.

Wróc do wszystkich aktualności