• 12 lis
  • 2023

Dzień Patriotyczny

Społeczność XXXVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II w Poznaniu pamiętała o Święcie Niepodległości. W szkolnym kalendarzu dzień 10 listopada br. był Dniem Patriotycznym. Przypomnieliśmy historyczną drogę Polaków do odzyskania niepodległości, życiorysy i zasługi tych, którzy swoją postawą i działalnością patriotyczną sprawili, że po 123 latach zaborów Polska stała się wolna i niepodległa. Uczniowie przygotowali w formie multimedialnej realizację działań projektowych na temat postaci, związanych z historią Poznania i Wielkopolski, a podczas zajęć ”poza murami szkoły” uczcili pamięć m.in. Hipolita Cegielskiego, Franciszka Ratajczaka, Romka Strzałkowskiego, Cyryla Ratajskiego, Klaudyny Potockiej, Stanisława Taczaka, Karola Marcinkowskiego, Przemysła I, Jarogniewa Drwęskiego, Edwarda Raczyńskiego, Karola Libelta, Wandy Błeńskiej, Kazimiery Iłłakowiczówny, Krystyny Feldman, Stanisława Barańczaka, Agnieszki Duczmal. Pamiętaliśmy także o bohaterach Powstania Wielkopolskiego, Biegu Niepodległości i poznańskiej tradycji rogali świętomarcińskich

Wróc do wszystkich aktualności