Stowarzyszenie My wiemy jak!

Statut Stowarzyszenia
Deklaracja członkowska

„Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali.” (Jan Paweł II)
Tymi słowami kieruje się Stowarzyszenie My Wiemy Jak!, które zostało utworzone przy XXXVII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II w Poznaniu.

Współczesny świat daje młodemu człowiekowi wiele możliwości, a zarazem powoduje jego zagubienie. W jaki sposób młodzież ma od siebie wymagać, czego i w jakim celu? My wiemy, jak wpierać młodych w szukaniu odpowiedzi, wskazówek, dróg i pomóc im wkroczyć odważnie i pewnie w świat wyzwań na różnych obszarach. Działania Stowarzyszenia opierają się głównie na realizacji projektów, współpracy z instytucjami, przedsiębiorstwami, które umożliwiają realizację celów statutowych.

Stowarzyszenie powstało, aby wspierać uczniów, absolwentów, rodziców i nauczycieli Szkoły. Głównymi jego celami statutowymi są:

 1. Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej na rzecz dzieci i młodzieży o specyficznych potrzebach edukacyjnych w oddziałach terapeutycznych.
 2. Wsparcie dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w trudnych sytuacjach życiowych.
 3. Wyrównanie szans edukacyjnych.
 4. Edukacja kulturalna.
 5. Rozwijanie aktywności twórczej.
 6. Upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu.
 7. Propagowanie zdrowego trybu życia.
 8. Promowanie szkoły.
 9. Działania dla integracji ze środowiskiem szkolnym.
 10. Kultywowanie tradycji i historii regionu i kraju.
 11. Propagowanie działań proekologicznych i prospołecznych.

Aby nasze idee i założenia były czymś realnym zapraszamy do współpracy nauczycieli, rodziców uczniów i absolwentów XXXVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II oraz wszystkich chętnych do wsparcia naszych działań.

Skład Zarządu:
Prezes – Małgorzata Sienkiewicz
Wiceprezes – Agnieszka Jójka
Skarbnik – Tomasz Tylkowski

Kontakt:
ul. Klaudyny Potockiej 38
60 – 211 Poznań

tel. 882 46 40 82
tel. 664 74 99 84

e-mail: stowarzyszenie@37lo.poznan.pl

Osoby, które chciałyby wesprzeć statutową działalność stowarzyszenia mogą dokonywać wpłat na poniższe konto:

Stowarzyszenie My wiemy jak!
ul. Klaudyny Potockiej 38
60-211 Poznań
nr konta: 03160014041882979490000001

Pomagać można na wiele sposobów. Stowarzyszenie My wiemy jak! powstało, żeby wykorzystać niejeden z nich do wsparcia uczniów i absolwentów XXXVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jan Pawła II w Poznaniu.

Dziś zachęcamy do pomocy nie wydając dodatkowo ani złotówki. Wystarczy przy zakupach internetowych skorzystać z serwisu FaniMani, wcześniej rejestrując się przez poniższy link:

https://fanimani.pl/zaproszenie/

Proponujemy także dla pamięci zainstalować przypominajkę, która już w wyszukiwarce internetowej wskaże sklepy współpracujące z serwisem. Jednocześnie zachęcamy do przekazanie tej wiadomości swoim bliskim i znajomym.