„Gdzie jest ta matematyka?…”

W roku szkolnym 2020/2021 odbył się konkurs fotograficzny „Gdzie jest ta matematyka? W  architekturze, sztuce, zjawiskach przyrodniczych, a nawet w owocach” – konkurs ten miał na celu zauważenie przedmiotów/zjawisk matematycznych wokół siebie; cieszył się zainteresowaniem wśród uczniów, którzy nadsyłali zdjęcia z miejscami publicznymi, ale także prywatnymi, gdzie można „zauważyć” matematykę; dla wielu uczniów była ta pierwsza okazja do tego, by pochwalić się swoją pasją, a przy okazji w inny sposób uczyć się matematyki.

Utworzony za pomocą aplikacji Padlet